Friday, April 04, 2008

Bengong dan membengongkan...

April sudah mahu menginjak sepekan. Tiga purnama 2008 sudah berlalu, ya ! sudah berlalu.
Aku yang di depannya berlorong dua, tiga, empat jalur atau mungkin lebih, entah yang mana satu hendakku redah...

Aku mohon masa barang sehari dua..?